dibutk_1302_6

«Irudimena duen emakume batek, familia baten bizitza eta gizarte baten bizitza proiektatzeaz gain, milurtekoaren etorkizuna ere proiektatu dezake»

«Una mujer con imaginación no sólo sabe proyectar la vida de una familia y la de una sociedad, sino también el futuro de un milenio» Rigoberta Menchú

•••

dibutk_1302_7

«Ez gara emakume jaio, emakume bihurtzen gara. Jatorri biologiko, fisiko edo ekonomikoak ez du gizartean dugun gizaki emearen irudia definitzen; zibilizazioak berak eraikitzen du arraren eta irendutakoen bitarteko produktu hori eta femeninotzat kalifikatu du» «No se nace mujer, llega una a serlo. Ningún destino biológico, físico o económico define la figura que reviste en el seno de la sociedad la hembra humana; la civilización es quien elabora ese producto intermedio entre el macho y el castrado al que se califica como femenino» Simone de Beauvoir 

•••

dibutk_1302_2

«Lan egin dut ondokoa lortzeko: gizonek emakumeak leku guztietan topa ditzaten eta ez soilik haien bila joaten diren lekuetan» «He trabajado para que en este país los hombres encuentren a las mujeres en todas partes y no sólo donde ellos vayan a buscarlas» Clara Campoamor

•••

dibutk_1302_8

«Beti izan dut justiziarekiko gogo bizia eta gizarte-gaiekiko asaldura eta jarduera bizia. Senezkoa da» «Siempre he tenido un gran fervor por la justicia y una gran rebeldía y actividad por los temas sociales. Es algo instintivo» Victoria Kent

•••

dibutk_1302_1

«Ongiarekin lortzen diren indarrak ez dira batzen, biderkatu egiten dira» «Las fuerzas que se asocian para el bien no se suman, se multiplican» Concepción Arenal

•••

dibutk_1302_4

«Miseria konpontzeko modu zuzenetako eta erradikaletako bat lana goraipatzea eta duin bihurtzea da. Laguntzak nola banatu erabakitzea baino garrantzitsuagoa da lana ondo antolatzea, laguntza horien beharrik ez izateko» «Una de las maneras más directas y más radicales de remediar la miseria, es elevar y dignificar el trabajo.  Más importante que el organizar distribuciones de socorros es organizar el trabajo de manera que estos socorros sean innecesarios» Margarita Nelken

•••

dibutk_1302_5

«Feminismoak, hasteko eta behin, honako esanahi hau du nire ustez: alde batetik, emakumeak duen eskubidea kultur lana eskatzeko; eta, beste alde batetik, gizarteak duen beharra kultur lan hori emateko» «Esto es lo que para mí significa, en primer término, el feminismo: es, por un lado, el derecho que la mujer tiene a la demanda de trabajo cultural y, por otro, el deber en que la sociedad se halla de otorgárselo» María de Maeztu Whitney

•••

dibutk_1302_3

«Bete egin dut bizitza honetan nuen egitekoa. Ezin gehiago eskatu. Emakumearen helburu, irtenbide, asmo bakarra ezkontza zen, bizitza triste, gris, penagarriarekin jarraitzea eta gure amen esklabo izatea; egiteko bakarra seme-alabez erditu eta haztea zen» «Mi misión en la vida estaba cumplida. No podía ni debía aspirar a más. El fin de la mujer, la única salida, su única aspiración, era el matrimonio, y la continuación de la vida triste, gris, penosa, esclava de nuestras madres, sin más ocupación que parir y criar» Dolores Ibarruri, La Pasionaria

•••

Ilustraciones realizadas para el Servicio de Igualdad del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Sirva como pequeño homenaje a las mujeres y el deseo de que en un futuro no demasiado lejano podamos celebrar 365 «8_de_marzos» cada año

VER MÁS ILUSTRACIONES EN LA DIBUTK


Comments are closed.